Recruitment


Address:Yuhang District,Wuchang Road,Wuchang Street, No. 158, Hangzhou City, Zhejiang Province
Post code:310023
Tel:0571-89080888 89080898
Fax:0571-89080778 89080779
E_mail:sales@dafeng.com.cn
Web:http://www.dafeng.com.cn